Društvene mreže – da ili ne?

BloggersDilem

Pitanje broj jedan: da li koristite društvene mreže?

Pitanje broj dva: da li u vašim kompanijama postoji dozvola da ih koristite?

Pitanje broj tri: a kako ih koristite?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *