TOP 5 HR kompetencija

171i-Training-Talet-Development-Competency-BenchmarkingEvo mog mišljenja o najvažnijim kompetencijama zaposlenih u HR-u ukoliko izaberemo podelu na menadžerske i operativne.

Veštine HR menadžera:
1. liderstvo, veština vođenja organizacije i timova
2. organizacione veštine, koordinacija, delegiranje, Veština organizovanja tima i posla u okviru tima
3. multifuncionalnost
4. orijentacija ka razvoju
5. razumevanje sopstvene organizacije i pravca u kom se kreće, uticaj na taj pravac i osluškivanje okruženja. Jednom rečju – šira slika o svemu.
Dobro bi došla i veština pregovaranja ali je nisam stavila u prvih 5. Bitno znanje koje treba da poseduje je poznavanje Radnog prava ili da ima osobu u timu koja ga perfektno poznaje.

Veštine HR operativaca:
1. organizacione veštine
2. interpersonalne veštine i empatija
3. stavljanje ciljeva organizacije ispred ličnih
i onda naravno sve ovo sto sam nabrajala u prethodnom tekstu u zavisnosti od funkcionalnog segmenta.

Šta ti misliš?

A ovako je sve počelo 🙂

You may also like...

1 Response

  1. 08/07/2015

    […] Već sam pisala na temu Top 5 HR kompetencija […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *