Šta su ti te KOMPETENCIJE?

Iako mi se čini da kompanije sve više vode računa o kompetencijama, kroz priču sa kolegama i posebno sa onima koji nisu iz HR oblasti, stekla sam utisak da je pojam kompetencija i dalje nepoznanica.competency_man

Kompetencije su, jednostavno rečeno, veštine i znanja. Neki kažu još i ponašanja, sitem vrednosti i stavovi pojedinca. Svaka osoba poseduje set kompetencija koje su manje ili više izražene.

Ukoliko kompanija proceni da je koncept kompentencija važan, zanimljiv i primenjiv, onda se obično razvija sistem kompetencija na nivou cele kompanije. U tom slučaju, kompentencije predstavljaju nezaobilaznu stavku u velikom broju HR procesa: selekcija, edukacija, sistematizacija radnih mesta, sistem motivacije i nagrađivanja, merenje učinka, plan karijere i napredovanja, plan nasleđivanja…Kramer-Wheel-colors

U zavisnosti od potreba, kompetencije se mogu podeliti na poslovne, socijalne i profesionalne.
Takođe postoji podela koja se češće koristi: menadžerske i funkcionalne (funkcijske). Njima neke organizacije pridodaju i ključne kompentencije (core) koje su važne na nivou celokupne organizacije. Još jedna od podela je na ključne (core), strateške i tehničke.

Za sve one koji vole malo više da pročitaju, evo par linkova.
Više o osnovnim pojmovima: http://en.wikipedia.org/wiki/Competence_%28human_resources%29

Infostud ima odličan tekst na ovu temu
http://www.mojtim.com/hr-clanci/Radna-uspesnost/Kompetencije/58

Našla sam jednu zanimljivu studiju na netu i mislim da vredi da se pročita. U pitanju je http://darhiv.ffzg.hr/85 primer 6 vodećih kompanija u Hrvatskoj

I neke zanimljive prezentacije

https://www.youtube.com/results?search_query=competency

You may also like...