Category: Uncategorized

Tik tak, nađi meru

Ako mogu, intervjueri bi najradije izbegli dva tipa kandidata: izuzetno ćutljive i izuzetno pričljive. Za mene su ipak teži oni kojima moraš klještima da izvlačiš reči. Sa previše brbljivima se lakše snađeš, doduše, obično...

HR uloga

Svi smo svesni činjenice da se ljudima u HRM-u različito pristupa sa aspekta matične kompanije. Da li je HR zapostavljena funkcija ili pak oblast u koju se veruje i ulaže, razlikuje se od kompanije...

Šareno na radost

Pravnici, psiholozi, ekonomisti, inženjeri, lingvisti, sociolozi, pedagozi, andragozi. Sve su to profesije koje se često viđaju u HR krugovima. I sama sam zagovornik teze da bez multifukcionalnih znanja timova ništa, ali opet, ne mogu...