Author: oblacak

Neverbalna komunikacija

Obično najveća zabluda ljudi koji nisu u HR branši a vole da se prave da znaju o svemu sve je da je najbolji alat za selekciju kandidata procena neverbalne komunikacije. Kako je kandidat postavio...

Poželjni odgovori na razgovoru za posao

Daleko od toga da je kandidatima lako. Idu od kompanije do kompanije, selekcije do selekcije i onda najčešće pribegavaju poželjnim odgovorima i poželjnom ponašanju. Naravno, tu su ponovo portali koji ih savetuju da izgovaraju...

Moram da znam sve!

Kandidati često osećaju pritisak da moraju da znaju sve što ih iko eventualno bude pitao na intervjuu. Pripreme su i visinske i kondicione. Često se bubaju rečenice sa korporativnog sajta ili se prave podsetnici...

Odelo ću obući

OK je odelo na razgovoru za menadžerske pozicije. Ok je da se čak i malo elegantnije obučete. Ali nije uvek ok. Jednom sam bacila pogled na momka koji se ogledao u jednoj radnji sa...

Tik tak, nađi meru

Ako mogu, intervjueri bi najradije izbegli dva tipa kandidata: izuzetno ćutljive i izuzetno pričljive. Za mene su ipak teži oni kojima moraš klještima da izvlačiš reči. Sa previše brbljivima se lakše snađeš, doduše, obično...

HR uloga

Svi smo svesni činjenice da se ljudima u HRM-u različito pristupa sa aspekta matične kompanije. Da li je HR zapostavljena funkcija ili pak oblast u koju se veruje i ulaže, razlikuje se od kompanije...

Šareno na radost

Pravnici, psiholozi, ekonomisti, inženjeri, lingvisti, sociolozi, pedagozi, andragozi. Sve su to profesije koje se često viđaju u HR krugovima. I sama sam zagovornik teze da bez multifukcionalnih znanja timova ništa, ali opet, ne mogu...

HR događaji – događa li se tu išta novo?

Organizator vas informiše da se dešava događaj iz vaše struke. Lepo. A onda platite obično veliku kotizaciju i dođete na HR konferenciju. I to upravo zbog toga jer želite da na tom mestu dobijete...

Fantastic workshops!

Ono što mislim da je fantastično su dobro osmišljene radionice. Najviše volim kada ih ima puno i možete da izaberete baš ono što vam odgovara a onda sa malom grupom ljudi koji su odabrali...